Fortsatt ikke tilstrekkelig støtte til Norske Skogs redningsplan

foto