Fra 1.august gjelder nye regler om skolemiljø. Alle som jobber på en skole skal sikre at elevene har det godt og trygt på skolen. De av elever og foreldre som mener skolen ikke gjør nok for å stanse mobbing, kan ta kontakt med Fylkesmannen.

Det skriver Fylkesmannen i en pressemelding.

Nulltoleranse

Det nye innholdet i opplæringslovens kapittel 9A krever nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal jobbe kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og trygghet til elevene. Dette er det rektor som har ansvaret for.

En skole som etter 1.august ikke stopper mobbing, bryter dermed opplæringsloven, skriver Fylkesmannen.

Si ifra til rektor

Allerede uka etter at skolen har fått varsel om mobbing, kan eleven og foreldre be Fylkesmannen vurdere hva skolen har gjort for å følge opp saken. Ansatte i skolen har plikt til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak.

Fylkesmannen anbefaler pårørende til mobbing om å ta kontakt med rektor først.

Tvangsmulkt

En skole som ikke følger opp mobbing, kan risikere tvangsmulkt i form av dagbøter.