Arctic Travel Company gikk rettens vei for å prøve å hindre hundekjøring på nabogården

foto