Støre vil gjennomgå ressursbruken i sykehusene

foto