Norges Lastebileier-Forbund ønsker fortgang i planleggingen av denne E6-strekningen

foto