Vil prioritere fotgjengeroverganger for skolebarna

foto