Smittevernoverlege i Bergen: – Risiko med lettelser etter kun én vaksinedose