Flere kommuner mener nytt testsystem for skoler og barnehager kom for brått på