VG: Alle kan ha fått tilbud om andre vaksinedose innen 5. september