Klimaforsker overrasket – tre uker mer med vekstsesong

foto