Uvanlig mange kyr sendes til slakt – mange bønder gir opp