Garantiordningen for banklån til bedrifter gjeninnføres

foto