Troms og Finnmark har anmodet kommunene om å bosette 2.835 ukrainske flyktninger