Her vil Gunnar (82) bo til han dør, men veien gjør det vanskelig

foto