Inviterer turglad ungdom til å bli med i Lars Monsens fotspor over fjellet i Indre Troms

foto