Forskere i Sør-Afrika: Omikron spres tilsynelatende dobbelt så raskt som delta