Han ser for seg dramatisk konsekvenser hvis så blir tilfelle. Samtidig stiller han seg tvilende til om det er politisk flertall for å øke eiendomsskatten fra dagens fire promiller.

- Spørsmålet er om Lyngen kan overleve som egen kommune uten eiendomsskatt, sier Isaksen.

Si din mening!

Sju promiller

Han minner om at kommunestyret har vedtatt å øke skatten til seks promiller i 2011.

- Rådmannen vil anbefale sju promiller fra 2012. Dette for å utnytte inntekstpotensialet fullt ut. Med full eiendomsskatt får kommunen åtte millioner kroner i inntekter, påpeker Isaksen.

Avdelingsdirektør Jan-Peder Andreassen understreker at Fylkemannen ikke blander seg i hvilken promillesats den enkelte kommune har på eiendomsskatt.

- Regjeringen sier at inntektsmuligheter skal utnyttes. Eiendomsskatten skal vurderes ved tildeling av skjønnsmidler, forteller Andreassen.

Utfordringer

Tom-Jarle Isaksen har betydelige utfordringer for å kunne skape samsvar mellom budsjett og regnskap for inneværende år.

Solhov bo- og aktivitetssenter ligger an til et merforbruk på 1-1,5 millioner. På Lyngstunet er det flere usikre faktorer. Usikker er også vedtatt reduksjon på 750.000 kroner i sosialhjelp.

For teknisk avdeling betyr økte strømpriser ekstra utgifter på 1,2 millioner. Vann og avløp har behov for en halv million ekstra og kommunale veier 250.000.

- Signalene for 2010 er ikke gode.

Tom-Jarle Isaksen setter spørsmålstegn ved flere av vedtatte sparetiltak fram mot 2013. Dette gjelder primært reduserte administrative tjenester, kutt i skolen på tre millioner fra 2012 og reduksjon i legetjenesten.

Overskudd

Kommunekasserer Kirsten Dahl forteller at fjorårets driftsregnskap ble gjort opp med et overskudd på 1,2 millioner kroner.

Driftstinntekstene var på 248 millioner og utgiftene på 237 millioner. Etter at finansutgifter og avsetting til fond var tatt med, ble overskuddet på en drøy million.

Tom-Jarle Isaksen forteller at Rådmannen vil anbefale eiendomsskatt på sju promille fra 2012. Foto: Arne Teigen