Ikke fare for liv etter bilulykke i Nord-Trøndelag