Kontantstøttebruken nær halvert i Oslo siden 2015

foto