Avbestillingsras ved fjelldestinasjoner etter nedstengning

foto