EUs Barnier oppgitt over manglende fremdrift i samtaler med Storbritannia

foto