Regjeringen vil bruke sterkere lut mot fiskerikriminalitet

foto