VG: Over 5.000 kjøretøy har passert stengte grenseoverganger

foto