Foreslår Oslo-gebyr for lastebiler på inntil 50.000 kroner