– Dersom disse lovendringene gjennomføres, vil de både hver for seg og samlet sett undergrave domstolenes uavhengighet og dermed utgjøre et brudd med grunnleggende rettsstatsprinsipper, sier Brende til Aftenposten.

235 medlemmer av nasjonalforsamlingens underhus ignorerte gateprotester, kraftige advarsler fra opposisjonen og truslene fra EU da de stemte for lovforslaget torsdag. 192 stemte imot, mens 23 avsto fra å stemme.

Brende ber polske myndigheter gå i dialog med Europakommisjonen og Europarådet for å sammen komme fram til løsninger som kan sikre frie og uavhengige domstoler i Polen. Leder Ingjerd Thune i Den Norske Dommerforening kaller lovforslaget en fare for rettssikkerheten.

– Vi har aldri sett noe lignende i et vestlig demokrati. Domstolene skal jo føre kontroll med politikerne. Når du fjerne alle dommerne og ansetter egne, blir denne kontrollen illusorisk, sier Thune.

Lovendringene vil i praksis gi politikere makt til å utnevne nye dommere til høyesterett. Samtidig skal de sittende dommerne fjernes, bortsett fra enkelte dommere som justisministeren selv har utnevnt.

Loven trenger fortsatt godkjenning fra nasjonalforsamlingens overhus og fra president Andrzej Duda. EU-president Donald Tusk har bedt Duda om et hastemøte for å diskutere det han torsdag kaller en politisk krise med farlige konsekvenser. Duda har avslått møtet, ifølge The Guardian.