Klart for forhandlinger om festeavtalen for Nordkapp-platået

foto