Rapport: Høy andel av forbrukslån er misligholdt hittil i år

foto