Gjennomsnittsalderen i denne kommunale avdelingen? 30 år