Taliban kontrollerer nå alle grenseoverganger og de fleste byene