Opprørere jages fra grensa mellom Syria og Libanon