Flere hundre tusen samlet på opposisjonens folkemøte i Istanbul