Ny Tid-redaktør håper avisen berges av millionær

foto