Mange peker på Ine Eriksen Søreide etter Brende

foto