Valgekspert: – Arbeiderpartiet har gjort et sensasjonelt dårlig valg

foto