Greta Thunberg ba EU-politikere om å «få klimapanikk»

foto