Boligeiere på «trygg grunn» i Gjerdrum får ikke erstatning

foto