Gratulasjoner strømmer inn etter at grottedramaet i Thailand er over