Tajik foreslår 5,3 milliarder til nytt nasjonalmuseum