Tyrkia refser EU for lite hjelp med syriske flyktninger

foto