Ni drept på grensen mellom India og Pakistan

foto