Nord-Korea: – Flommen verste katastrofe siden andre verdenskrig