Skjervøy gikk på tap mot Skånland - reagerer på dommeravgjørelse

foto