Regjeringen vil gi elever rett til videregående skole på ubestemt tid