FiN-redaktøren beklager til kundene i Kvænangen

foto