Britene bygger feltsykehus for å dekke koronabehovet

foto