Mulige luftlommer gir letemannskapene i Gjerdrum håp

foto