Påskeberedskapen i luftambulansen sikres av ekstrafly