Tallet på intensivpasienter nær ny topp i Frankrike

foto