Norwegian ber om å slippe å betale renter og avdrag