Vegvesenet kontrollerer færre tunge kjøretøy, men gir flere gebyrer

foto